TRIPZOOM in het kort

Tripzoom helpt u meer inzicht te krijgen in het reisgedrag van uw doelgroep en de gewenste modal shift te realiseren. Met Tripzoom beschikt u over een bewezen techniek die u volledig op maat kunt inzetten voor uw doelstellingen of project.

Tripzoom is een platform dat bestaat uit:

  • een tracker die data verzamelt over het verplaatsingsgedrag van (de eigenaar van) de mobiele telefoon
  • een app als schil rondom de tracker om terugkoppeling te kunnen geven over het geregistreerde reisgedrag
  • een dashboard waarmee inzicht wordt verkregen in de data.

Via de tracker, die onderdeel vormt van de app die gebruikers installeren op hun smartphone, wordt de data verzameld. De verzamelde data wordt periodiek verzonden naar de server en teruggekoppeld via de app aan de gebruiker. De app vormt als het ware de “frontdesk” voor de deelnemers en is met diverse modules in te richten (o.a. een vergoedingenmodule, coachingsmodule en een rankingmodule). Na analyse is er van elke verplaatsing een grote hoeveelheid kenmerken bekend. De geanalyseerde ritgegevens vormen uiteindelijk de basis voor gedragsveranderingsprojecten, onderzoek, games en reiskostenvergoedingen.

Naast achtergrondinformatie over de werking van het Tripzoom platform zijn op deze site projectvoorbeelden te vinden  waar Tripzoom eerder succesvol is ingezet. Wij wensen u veel inspiratie toe en gaan graag met u in gesprek over uw specifieke vragen of wensen.

 

Lees meer over de Tripzoom Tracker, de dataverzamelaar van het Tripzoom systeem .

Lees meer

Tripzoom verzamelt waardevolle data op individueel niveau. Gecombineerd levert een grote groep gebruikers een schat aan data met betrekking tot mobiliteit.

Lees meer

Tripzoom monitort en analyseert mobiliteit zowel op individueel als groepsniveau. Hoe ziet het mobiliteitsgedrag van uw medewerkers, forensen of inwoners van uw gemeente/provincie eruit ?

Lees meer

 

Gebruik Tripzoom als basis voor projecten gericht op gedragverandering

Lees meer

 

 

 

BB_047_IMMA_blauw

Tripzoom IMMA gecertificeerd

IMMA staat voor Integrale Mobiliteits Management Architectuur. Het is een kwalificatie voor de organisatie van processen m.b.t. 0-meten, werven, volgen en belonen van deelnemers aan vraagbeïnvloedingsprojecten en verkeersonderzoeken. IMMA zorgt voor een uniforme, efficiënte en verifieerbare manier van de uitvoering hiervan.  Lees hier meer over imma . In de aanbesteding voor de IMMA certificering heeft […]

Continue Reading
fietsenmaaktslimmer

Fietsen maakt slimmer

Van fietsen krijg je niet alleen sterke benen, een killerconditie en een gezonde blos op je wangen, het maakt je ook slimmer! Een leuke opsteker én een goed verhaal om morgen bij de koffieautomaat aan je collega’s te vertellen. Je hoeft geen uren te sporten om slimmer te worden. Een paar keer per week een […]

Continue Reading
fietsen_lopen

Fietsen en lopen steeds belangrijker

Uit het onderzoek ‘Fietsen en lopen: de smeerolie van onze mobiliteit’ van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) blijkt dat fietsen en lopen de laatste jaren steeds belangrijker zijn geworden voor ons mobiliteitssysteem. Vooral de e-fiets wordt steeds vaker gebruikt, ook voor woon-werkverkeer en door steeds jongere gebruikers. Met name in stedelijke gebieden groeit het aandeel […]

Continue Reading
05269_9a_03h_S_m00052

HetNieuweFietsplan.nl

De ‘Fiets van de zaak’ is op meer manieren mogelijk dan zeven op de tien werkgevers vermoeden, terwijl de animo onder werknemers om te gaan fietsen hoog is. Dat stelt  Natuur & Milieu op basis van twee onderzoeken onder werknemers en werkgevers. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld een renteloze lening verstrekken en een kilometervergoeding bieden, waarmee de lening al fietsende wordt afgelost. […]

Continue Reading
iphone-4_b-app_dashboard

B-Riders 2

Het B-Ridersprogramma is een succes en heeft een vervolg gekregen. Vanaf eind Mei is een nieuwe lichting B-Riders van start gegaan en telt nu al  ongeveer 3500 deelnemers. Wat is er nieuw? Iedereen die fietst naar het werk kan punten sparen. Op een gewone fiets of e-bike. Stap je over van auto naar fiets, dan […]

Continue Reading
ebike

Ook de VNG wil dat er een maximumsnelheid van 25 km per uur komt op fietspaden.

Ook de VNG wil dat er een maximumsnelheid van 25 km per uur komt op fietspaden. Daarmee volgt ze een eerder uitgebracht advies van CROW-Fietsberaad. Verder pleit de VNG voor het aanscherpen van de richtlijnen voor een maximum breedte van voertuigen op het fietspad. Aanleiding vormt de opkomst van de speed-pedelec waarmee makkelijk hogere snelheden […]

Continue Reading
05269_9a_03h_S_m00052

Fietsgebruik werk

44% van de Nederlandse fietsers gebruikt zijn fiets voor het werk en 46% van hen heeft een fietsregeling op het werk. 84% is tevreden over die fietsregeling op het werk en 16% is ontevreden hierover. De ontevreden fietsers noemen voornamelijk de volgende argumenten: het bedrag 749 (per drie jaar) is te laag voor een goede […]

Continue Reading
Evergreen_illustratie_sheet_stap1

Evergreen on bike gelanceerd op Dag van de Mobiliteit

Nooit meer wachten voor rood licht als fietsers… dat is nog eens comfort! Op de Dag van de Mobiliteit lanceerde DTV Consultants het innovatieve gedachtegoed Evergreen on Bike; de groene golf voor fietsers. Evergreen on bike draagt niet alleen bij aan het verbeteren van de concurrentiepositie van de fiets, maar levert bovendien een belangrijke bijdrage […]

Continue Reading